Jump to the main content block

龔俞安助理研究員 Dr. Yu-An Kung

E-mail: yakung@mail.cgu.edu.tw
Tel: +886-211-8800 ext. 3039
Education: Ph.D. in Graduate Institute of Biomedical Sciences, Chang Gung University, Taiwan
Research Interests: mechanistic study of virus-host interaction, development of new antivirals

Publications: 
•    Lik-Voon Kiew , Chia-Yu Chang, Sheng-Yu Huang, Pei-Wen Wang, Choon-Han Heh, Chung-Te Liu, Chia-Hsin Cheng, Yi-Xiang Lu, Yen-Chen Chen, Yi-Xuan Huang, Sheng-Yun Chang, Huei-Yu Tsai, Yu-An Kung, Peng-Nien Huang, Ming-Hua Hsu, Bey-Fen Leo, Yiing-Yee Foo, Chien-Hao Su, Kuo-Chen Hsu, Po-Hsun Huang, Chirk-Jenn Ng, Adeeba Kamarulzaman, Chiun-Jye Yuan, Dar-Bin Shieh, Shin-Ru Shih, Lip-Yong Chung, Chia-Ching Chang. Development of flexible electrochemical impedance spectroscopy-based biosensing platform for rapid screening of SARS-CoV-2 inhibitors. Biosens Bioelectron.183:113213. doi: 10.1016/j.bios.2021.113213.
•    Sheng-Yu Huang # , Yu-An Kung # , Peng-Nien Huang #, Sheng-Yun Chang, Yu-Nong Gong, Yi-Ju Han, Huan-Jung Chiang, Kuan-Ting Liu, Kuo-Ming Lee, Chia-Yu Chang, Chia-Ching Chang, Chung-Guei Huang, Shin-Ru Shih. Stability of SARS-CoV-2 Spike G614 Variant Surpasses That of the D614 Variant after Cold Storage. mSphere.6(2):e00104-21. doi: 10.1128/mSphere.00104-21.
•    Hui-Chen Hung, Yi-Yu Ke, Sheng Yu Huang, Peng-Nien Huang, Yu-An Kung, Teng-Yuan Chang, Kuei-Jung Yen, Tzu-Ting Peng, Shao-En Chang, Chin-Ting Huang, Ya-Ru Tsai, Szu-Huei Wu, Shiow-Ju Lee , Jiunn-Horng Lin, Bing-Sin Liu, Wang-Chou Sung, Shin-Ru Shih, Chiung-Tong Chen, John Tsu-An Hsu. (2020, Aug). Discovery of M protease inhibitors encoded by SARS-CoV-2. Antimicrob Agents Chemother. 2020 Aug 20; 64(9):e00872-20 
•    Hsiang-Ching Wang, Hui-Chen Hung, Peng-Nien Huang, Yu-An Kung, Sung-Nien Tseng, Yun-Ming Wang, Shin-Ru Shih, John Tsu-An Hsu. (2020, Dec). Engineering a novel IgG-like bispecific antibody against enterovirus A71. Biochemistry and Biophysics Reports, 2020 Dec; 24, 100860.  
•    Jing-Yi Lin#, Yu-An Kung#, and Shin-Ru Shih (2019, Sep). Antivirals and vaccines for Enterovirus A71. Journal of Biomedical Science, 2019 Sep 3; 26(1): 65. 
•    Yu-An Kung, Chuan-Tien Hung, Kun-Yi Chien, and Shin-Ru Shih (2017, Jan). Control of the negative IRES trans-acting factor KHSRP by ubiquitination. Nucleic Acids Research, 2017 Jan 9; 45(1): 271–287.
•    Chuan-Tien Hung, Yu-An Kung, Mei-Ling Li, Gary Brewer, Kuo-Ming Lee, Shih-Tung Liu, Shin-Ru Shih (2016, Oct). Additive Promotion of Viral Internal Ribosome Entry Site-Mediated Translation by Far Upstream Element-Binding Protein 1 and an Enterovirus 71-Induced Cleavage Product. PLoS Pathogens, 25;12(10):e1005959. 
•    Kuo-Feng Weng, Chuan-Tien Hung, Po-Ting Hsieh, Mei-Ling Li, Guang-Wu Chen, Yu-An Kung, Peng-Nien Huang, Rei-Lin Kuo, Li-Lien Chen, Jing-Yi Lin, Robert Yung-Liang Wang, Shu-Jen Chen, Petrus Tang, Jim-Tong Horng, Hsing-I Huang, Jen-Ren Wang, David M. Ojcius, Gary Brewer and Shin-Ru Shih (2014, Nov). A cytoplasmic RNA virus generates functional viral small RNAs and regulates viral IRES activity in mammalian cells. Nucleic Acids Research, 42(20):12789-805.
•    Yu-An Kung, Chuan-Tien Hung, Yen-Chin Liu and Shin-Ru Shih (2014, Oct). Update on the development of enterovirus 71 vaccines. Expert Opinion on Biological Therapy, 14(10):1455-64. 
•    Li-Lien Chen, Yu-An Kung, Kuo-Feng Weng, Jing-Yi Lin, Jim-Tong Horng and Shin-Ru Shih (2013, Apr). Enterovirus 71 infection cleaves a negative regulator for viral internal ribosomal entry site-driven translation. Journal of Virology, 87(7):3828-38. 
•    Peng-Nien Huang, Jing-Yi Lin, Nicolas Locker, Yu-An Kung, Chuan-Tien Hung, Jhao-Yin Lin, Hsing-I Huang, Mei-Ling Li and Shin-Ru Shih (2011, Dec). Far upstream element binding protein 1 binds the internal ribosomal entry site of enterovirus 71 and enhances viral translation and viral growth. Nucleic Acids Research, 39(22): 9633–9648.

Click Num: